De maatschap Beltman-Walvoort bestaat uit een varkensbedrijf op 2 locaties. Op het bedrijf aan de Rietweg waar Ab en Hendrika Beltman wonen bevonden zich tot voor kort de zeugen en wordt nu omgebouwd tot vleesvarkens. Beiden hebben de pensioengerechtigde leeftijd reeds ruim overschreden, maar beleven nog steeds veel plezier in het zien opgroeien van de jonge biggen.

Op het gemengde bedrijf aan de Nettelhorsterweg wonen Rik en Jolanda Walvoort en hun 2 kinderen Robin en Lieke. Hier worden de gespeende biggen gehouden en 1200 vleesvarkens. Daarnaast is er een rundveetak aanwezig van 130 melkkoeien met bijbehorend jongvee en 60 ha gras-en maisland.  

Wij voelen ons thuis bij een organisatie die niet voor de massa produceert, maar probeert zich te onderscheiden in de markt met een eigen merk en oog hebbend voor people,planet en profit. Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan het produceren van een eerlijk en smakelijk stukje Friberne.

FAMILIE BELTMAN-WALVOORT